Engage! és un projecte cultural europeu que vol promoure la participació de la gent jove en la vida cultural i literària com una forma d'apoderament

Engage! Young Producers és un projecte europeu que busca promoure la participació de la gent jove en la vida cultural i literària de les ciutats, amb especial èmfasi en aquells grups actualment infrarepresentats. L'objectiu és afavorir-ne la igualtat en l'accés a la cultura com a forma d'apoderament i foment del pensament crític. Actualment, una part important de la cultura i de la producció artística local depèn d'organitzacions que no sempre inclouen aquests col·lectius en les seves programacions. Volem canviar aquesta situació situant la gent jove en l'agenda de les organitzacions literàries europees. 

La nostra estratègia és crear un protocol basat en els mètodes de coproducció cultural que ajudi les organitzacions literàries a trobar maneres innovadores i creatives d'interactuar amb la gent jove i garantir la diversitat i la igualtat en l’accés a la cultura. Per això, necessitem conèixer millor les nostres organitzacions i la nostra audiència, compartir experiències amb d’altres i trobar noves maneres de col·laborar amb els agents de la cultura i l’educació. A més, hi ha noves habilitats i competències que hem d’incloure en els nostres currículums.

Estem construint una xarxa europea d'organitzacions literàries compromeses amb la gent jove

EYP proposa un seguit d’activitats que tindran lloc en diverses ciutats europees en col·laboració amb festivals literaris, entitats culturals locals, ajuntaments i centres d’educació secundària.

Al llarg de 30 mesos es programaran activitats que inclouen aspectes com la formació, la recerca, el disseny i l'avaluació d’una metodologia pròpia de desenvolupament d’audiències, l’intercanvi d’experiències, o el debat públic sobre el paper d’aquestes organitzacions i la participació dels joves en la vida cultural dels seus pobles i ciutats.

Les activitats programades s’adrecen a un públic jove adolescent, entre 15 i 17 anys, i fan especial èmfasi en aquells col·lectius que tenen menys accés a la vida cultural, ja sigui per raons econòmiques, socials o territorials. El projecte culminarà amb una trobada internacional que tindrà lloc a la ciutat de Barcelona.

El projecte proposa la creació d’una xarxa transversal de petites i mitjanes organitzacions literàries per promoure el compromís cultural envers la gent jove. Els resultats del projecte seran publicats i anunciats a les agències i actors rellevants del govern per influir i contribuir a la promoció de les polítiques d'innovació en el sector cultural.

Qui som?

Engage és un projecte co-finançat pel programa Europa Creativa de la Unió europea, liderat pel PEN Català i en què participen Det Fria Ordets Hus (Växjö, Suècia), Krakowskie Biuro Festiwalowe (Cracòvia, Polònia) i National Centre for Writing (Norwich, UK). També hi col·laboren les xarxes internacionals: PEN International, International Cities of Refuge Network (ICORN) and UNESCO Creative Cities Network.