Cas d'Estudi
Destacat

Taller de Lectura Jove

El taller de lectura de l’Ateneu de Maó consta d’un espai i un temps en el qual els joves poden compartir, expressar i ampliar el seu gust per la lectura. Normalment la tria del llibre a llegir es fa de manera col·lectiva i segons interès de la temàtica per part dels joves. El grup de nois i noies que constitueix el taller de lectura jove de l’Ateneu de Maó es reuneix de manera mensual, un divendres al mes a les 19h de la tarda. A l’inici del curs acadèmic es fa una trobada en la qual s’estableix el funcionalment del taller tenint en compte el calendari i els llibres proposats per les i els participants.

Organització líder
Ateneu de Maó
Ubicació
Mahón, Spain
Sociodemografia
Urbà
Sectors culturals
ComprensióLecturaLiteratura
Objectius
Alfabetisme