Cas d'Estudi

Young Company Writers

The Writers és un curs pràctic per a joves adults d’entre 16 i 25 anys interessats a escriure obres de teatre, llegir guions i compartir la seva feina. Aquest curs permet als estudiants: desenvolupar les seves habilitats d’escriptura mitjançant exercicis pràctics i tasques creatives; adquirir una comprensió més àmplia del que significa escriure per a l’escena; llegir obres de diferents dramaturgs; treballar amb escriptors professionals; compartir treballs amb els seus companys i col·laborar amb directors i performers de la Young Company Writers per crear noves obres.

Organització líder
Royal Exchange Theatre
Ubicació
Manchester, United Kingdom
Informació Contacte
Carys Williams
carys.williams@royalexchange.co.uk 
https://www.royalexchange.co.uk/young-company-skills-writers