Organització

Home

Home és una organització benèfica que treballa tant amb artistes britànics com de la resta del món a fi de generar experiències extraordinàries, de crear una fascinant barreja de teatre, dansa, cinema i art visual contemporani que convidi a la reflexió, i amb un fort èmfasi en obres internacionals, nous encàrrecs i desenvolupament de talent.

L’ambició de Home és empènyer les fronteres de la forma i la tecnologia, així com també experimentar, divertir-se i assumir riscos. Els seus membres volen explorar què significa ser humà avui en dia, i compartir art nou de qualitat amb un públic el més ampli possible.

Ha liderat
Project X
Ubicació
Manchester, United Kingdom
Informació Contacte
Per telèfon
Box Office: 0161 200 1500 (Mon-Sun 12:00 -20:00)
General Enquiries and Switchboard: 0161 228 7621 (Mon-Fri 10:00 – 18:00)
Cafe Bar: 0161 212 3500
Per e-mail
General Enquiries: info@homemcr.org
Press enquiries: mike.barnett@homemcr.org
Per correu postal
HOME
2 Tony Wilson Place
First Street
Manchester
M15 4FN
https://homemcr.org/