Organització

Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)

Creat el 1996, com a òrgan únic de totes les funcions municipals en matèria de cultura a partir de la fusió de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, de l’Institut Municipal Barcelona Espectacles i del Centre gestor de museus.

Des de l’1 de gener de 2006 l’Institut de Cultura s’ha constituït com una Entitat Pública Empresarial Local (EPEL).  Una modalitat d’ens públic prevista per llei que confereix plena capacitat jurídica i autonomia de gestió a l’Institut de Cultura per portar endavant els seus programes i projectes.

Ubicació
Barcelona, Spain
Informació Contacte
Institut De Cultura De Barcelona
La Rambla, 99 (Palau de la Virreina)
08002 Barcelona
93 316 10 00
Information & inquiries
http://lameva.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/icub