Organització
Destacat

Scomodo

La redacció de la revista Scomodo està composta per uns 200 nois i noies, estudiants de secundària i universitaris, d’entre 15 i 25 anys. No existeix una redacció física, es reuneixen periòdicament en bars, parcs, facultats o centres socials. Les decisions es prenen col·lectivament, tant a nivell editorial com pràctic o organitzatiu.

Ha liderat
Scomodo
Ubicació
Rome, Italy
Informació Contacte
redazione@leggiscomodo.com
https://www.leggiscomodo.org/?section=chi_siamo
Sectors culturals
Editorial