Envia el teu projecte

Teniu un interessant projecte literari dirigit a joves i amb seu a Europa? Envieu-nos el vostre cas!

Parla'ns de la teva organització

Ets membre d’una organització europea cultural que treballa amb gent jove? Volem sentir-ne mes!