POLÍTICA DE PRIVACITAT

La seva privacitat és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat li expliquem quines dades personals recollim dels nostres usuaris i com les utilitzem. L’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les seves dades personals en aquest web.

Avís per a menors

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no t’has de registrar com a usuari.

Els nostres principis

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari ha de saber que els seus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la seva privacitat:

 • Mai sol·licitem informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar els serveis que ens requereixi.
 • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que compti amb la seva autorització expressa.
 • Mai utilitzem les seves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

El PEN Català ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les seves dades personals:

Identitat del Responsable: PEN Català

Nom comercial: PEN Català

NIF / CIF: G-58255597

Direcció: C/ Canuda 6, 5è pis (08002, BARCELONA)

Correu electrònic: pen@pencatala.cat

Activitat: Associació sense ànim de lucre que promou la literatura catalana i defensa la llibertat d’expressió. 

Inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 8550.

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens envieu a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la seva informació personal

En el tractament de les seves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que li seran informats prèviament amb absoluta transparència.

Principi de minimització de dades: Només demanem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals es requereixen.

Principi de limitació del termini de conservació: les dades es conservaran només durant el temps estrictament necessari per dur a terme les finalitats del tractament o bé fins que revoqui el seu consentiment. En funció de la finalitat per a la qual es van sol·licitar les dades, l’informarem del termini de conservació corresponent. En el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.

Principi d’integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i la seva confidencialitat. Prendrem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a PEN Català procedeixen de:

 • Pestanya de contacte
 • Formulari de subscripció a la NWL
 • Formulari d’inscripció d’un projecte
 • Formulari d’inscripció d’una organització

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El PEN Català deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, té dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que ens hagi facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades, tindrà dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat fem servir les seves dades personals?

Quan un usuari/a es connecta a aquest web per exemple per enviar un correu al titular, subscriure-s’hi o participar, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable el PEN Català. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dona el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada pel PEN Català, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

A la web d’Engage del PEN Català hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal:

Contacte: Sol·licitem les següents dades personals:

 • Email

Sol·licitem aquesta dada per respondre als requeriments dels usuaris que es posen en contacte amb nosaltres. Per exemple, per donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds relatives a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualsevol altra consulta que pugui tenir i que no estigui subjecta a les condicions de contractació.

Les dades que ens facilita estaran ubicats en els servidors de Siteground (proveïdor del PEN Català). Siteground està ubicat a la UE, en un país amb un nivell de protecció adequat segons la Comissió Europea.

Formulari de subscripció a la newsletter: En aquest cas, sol·licitem les dades personals següents:

 • Email

Les dades són facilitades per l’usuari en realitzar la subscripció. Les dades se sol·liciten per gestionar la llista de subscripcions i enviar els butlletins. Dins del web hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletter estan gestionats per Mailchimp. Les dades que ens facilita estaran ubicades en els servidors de Mailchimp (proveïdor del PEN Català) fora de la UE, als EUA. Mailchimp està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades , la informació està disponible aquí.

Formulari de casos i formulari d’organitzacions: Sol·licitem les dades personals següents:

 • Nom i cognoms
 • Càrrec
 • Organització
 • Email
 • Ciutat
 • País
 • Web
 • Telèfon

La informació recollida permetrà contactar amb vostè per a una possible incorporació del cas a la nostra base de dades. Les sol·licituds seran respostes per correu electrònic.

Les dades que ens facilita estaran ubicades en els servidors de Google (proveïdor del PEN Català). Google, Inc. és una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual es troba a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”).

Existeixen altres finalitats per a les quals tractem les seves dades personals:

Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.

També es recullen altres dades no identificatives obtingudes mitjançant cookies que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega per la web i que es detallen en la política de cookies.

Per gestionar les xarxes socials. El PEN Català té presència a les xarxes socials. El tractament de les dades de les persones que decideixin seguir-nos a les xarxes socials a través de les pàgines oficials de la nostra web, es regeix per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i que hagin estat acceptades prèviament per l’usuari del PEN Català. Les dades es tractaran amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del PEN Català. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors de les nostres xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, el PEN Català amb domicili a C/Canuda 6, 5è pis, 08002 BARCELONA serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris del web i subscriptors.

El PEN Català, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per subscriure’s a la NWL en aquesta web es requereix el consentiment amb la política de privacitat.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació
 • Fins que l’interessat en sol·liciti la seva supressió

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les eines que fem servir per gestionar les seves dades són contractades per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, el PEN Català, a través del seu portal, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual es troba a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del nostre web (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Hosting: Siteground, amb domicili a la UE. Més informació a: www.siteground.com. Siteground tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting al PEN Català.

E-mail màrqueting: The Rocket Science Group LLC d / b / a, amb domicili als EUA. Més informació a: https://mailchimp.com/ (The Rocket Science Group LLC d / b / a). The Rocket Science Group LLC d / b / a tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d’email màrqueting al PEN Català.

Navegació

En navegar per la nostra web es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximada), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també les relacionades amb els seus hàbits de navegació a través de serveis de tercers.

Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

 • Google analytics
 • Twitter analítics

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la base dels nostres usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

El PEN Català es compromet a l’ús i tractament de les dades personals dels seus usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

El PEN Català no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, el PEN Català s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada pel PEN Català per processar les dades de l’usuari (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se’n, el PEN Català ha de notificar-li a l’usuari sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan l’usuari ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Vostè es compromet a facilitar dades veraces, completes i actualitzades. En el cas que ens faciliti dades d’una tercera persona vostè s’obliga a informar prèviament aquesta persona d’aquesta política de privacitat i obtenir el seu consentiment al tractament de les dades en els termes aquí previstos.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part del PEN Català en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho al PEN Català en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

El PEN Català es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el PEN Català anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

No fem SPAM

D’acord amb la LSSICE, el PEN Català no realitza pràctiques d’ SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis allotjats a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació de contacte puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, el PEN Català es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 2018.05.18

_______________

POLÍTICA DE COOKIES

En aquest web recollim i utilitzem la informació segons indiquem en la nostra política de privacitat. Una de les formes en les que recollim informació és a través de l’ús de la tecnologia anomenada “cookies”.

Què és una cookie?

La cookie és un petit arxiu de text que s’emmagatzema en el seu navegador (com Chrome de Google o Safari d’Apple) quan navega per la majoria dels llocs web. La cookie només pot ser llegida pel lloc web que el va enviar al seu equip.

Què no és una cookie?

No és un fitxer executable ni pot propagar ni contenir un virus. No és un troià, ni un cuc, ni spam, ni spyware, ni obre finestres pop-up.

Quina informació emmagatzema una cookie?

Les cookies no solen emmagatzemar informació sensible sobre vostè, com targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies o informació personal, etc. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, estadístiques, preferències personals, personalització de continguts, etc.

El servidor web no li associa a vostè com a persona sinó al seu navegador web. De fet, si vostè navega habitualment amb el navegador Chrome i prova a navegar per la mateixa web amb el navegador Firefox, veurà que el web no s’adona que és vostè la mateixa persona perquè en realitat està associant la informació al navegador, no a la persona.

Quin tipus de cookies hi ha?

 • Cookies tècniques: Són les més elementals i permeten, entre altres coses, saber quan està navegant un humà o una aplicació automatitzada, quan navega un usuari anònim i un registrat, tasques bàsiques per al funcionament de qualsevol web dinàmica.
 • Cookies d’anàlisi: Recullen informació sobre el tipus de navegació que està realitzant, les seccions que més utilitza, productes consultats, franja horària d’ús, idioma, etc.
 • Cookies publicitàries: Mostren publicitat en funció de la seva navegació, el seu país de procedència, idioma, etc.

Què són les cookies pròpies i les de tercers?

Les cookies pròpies són les generades per la pàgina que està visitant i les de tercers són les generades per serveis o proveïdors externs com Mailchimp, Mailrelay, Facebook, Twitter, Google adsense, etc.

Quines cookies utilitza aquesta web?

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers. En aquest lloc web s’utilitzen les següents cookies que es detallen a continuació:

Cookies pròpies:

 • Personalització: Les cookies ens ajuden a recordar amb quines persones o llocs web ha interactuat, perquè puguem mostrar-contingut relacionat.
 • Preferències: Les cookies ens permeten recordar els paràmetres i preferències, com l’idioma preferit i la seva configuració de privacitat.
 • Seguretat: Utilitzem cookies per evitar riscos de seguretat. Principalment per detectar quan algú està intentant piratejar el seu compte del PEN Català.

Cookies de tercers

Aquesta web utilitza serveis d’anàlisi, concretament, Google Analytics per ajudar al website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web i millorar la usabilitat del mateix, però en cap cas s’associen a dades que poguessin arribar a identificar l’usuari. Google Analytics, és un servei analític de web prestat per Google, Inc., L’usuari pot consultar aquí el tipus de cookies utilitzades per Google.

El PEN Català és usuari de la plataforma de subministrament i allotjament de blocs WordPress, propietat de l’empresa nord-americana Automattic, Inc. A aquests efectes, els usos d’aquestes cookies pels sistemes mai estan sota control o gestió del responsable del web , poden canviar la seva funció en qualsevol moment, i entrar cookies noves. Aquestes cookies tampoc reporten al responsable d’aquesta web cap benefici. Automattic, Inc, utilitza a més altres cookies amb la finalitat d’ajudar a identificar i rastrejar als visitants dels llocs de WordPress, conèixer l’ús que fan del lloc web d’Automattic, així com les seves preferències d’accés al mateix, tal com es recull en l’apartat “cookies” de la seva política de privacitat.

Les cookies de xarxes socials poden emmagatzemar-se en el seu navegador mentre navega per aquesta web per exemple, quan utilitza el botó de compartir continguts del PEN Català (Engage) en alguna xarxa social.

A continuació té informació sobre les cookies de les xarxes socials que utilitza aquesta web en les seves pròpies polítiques de cookies:

 • Cookies de Twitter, veure més informació en la seva política de cookies
 • Cookies de Youtube, veure més informació en la seva política de cookies

El PEN Català utilitza aquestes dades amb la finalitat última de millorar els seus serveis.

La informació que s’emmagatzema mitjançant aquest mecanisme permet reconèixer l’usuari en les seves diferents visites al lloc web, a més de facilitar informació sobre la data o hora de la visita, mesurar alguns paràmetres del trànsit dins del propi lloc web i estimar el nombre de visites realitzades permetent-li al PEN Català informar, enfocar i reajustar els serveis que ofereix de la forma més efectiva. Les cookies utilitzades són emmagatzemades al disc dur de l’usuari però no permeten llegir les dades contingudes en ell, ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. Les cookies utilitzades no són invasives ni nocives, i es poden desactivar mitjançant l’opció corresponent que figura en el navegador.

Es poden eliminar les cookies?

Sí, i no només eliminar, també bloquejar, de forma general o particular per a un domini específic. Per eliminar les cookies d’un lloc web ha d’anar a la configuració del seu navegador i allà podrà buscar les associades al domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.

Més informació sobre les cookies

Pot consultar el reglament sobre cookies publicat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el seu “Guia sobre l’ús de les cookies” i obtenir més informació sobre les cookies a Internet, http://www.aboutcookies.org/

Si voleu tenir un major control sobre la instal·lació de cookies, pot instal·lar programes o complements al seu navegador, coneguts com a eines de “Do Not Track”, que li permetran escollir aquelles cookies que desitja permetre.

Aquesta política de cookies ha estat actualitzada per darrera vegada el 2018.05.18.

_______________

AVÍS LEGAL

Introducció

El present avís legal conté les normes d’ús del portal https://engagenow.eu/ que el PEN Català, com a titular del mateix posa a disposició dels usuaris d’Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre la plataforma de casos i organitzacions literàries que treballen amb joves. L’accés i / o utilització del portal li atribueix la condició d’usuari del mateix i suposa la plena acceptació d’aquestes condicions generals, que són aplicables sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si s’escau, s’estableixin. Com a usuari, és important que conegui aquests termes abans de continuar la seva navegació. Si no accepta aquestes condicions d’ús, s’haurà d’abstenir d’accedir i / o utilitzar el portal.

Identitat del titular del lloc web

En compliment del deure d’informació que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa de les dades identificatives de l’associació PEN Català:

Denominació: PEN Català.

Domicili social: C/ Canuda 6, 5è pis (08002 BARCELONA)

CIF: NIF G-58255597

Telèfon: (+34) 933 18 32 98

Correu electrònic: pen@pencatala.cat

El PEN Català, inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 8550.

Propietat intel·lectual industrial

Aquest lloc web és propietat del PEN Català.

L’usuari reconeix que el PEN Català és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d’aquesta pàgina web, és a dir, a títol merament enunciatiu, sobre els textos, missatges, fotografies, dissenys, logotips, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, programes informàtics, productes multimèdia, el “look-and-feel”, les marques, els noms comercials i signes distintius que apareixen en la mateixa.

L’accés per l’usuari a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència d’aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets.

S’autoritza l’usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en el lloc web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, és a dir, sense fins comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre l’origen i l’autoria dels mateixos.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del PEN Català. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del PEN Català.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància al PEN Català indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Protecció de dades personals

El PEN Català, com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels usuaris .

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el seu Reglament de Desenvolupament aprovat mitjançant Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Per utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i / o serveis del portal, el PEN Català podrà demanar l’ompliment de formularis que impliquen el tractament de dades de caràcter personal.

En compliment de la legislació vigent, el PEN Català l’informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades sobre les quals el PEN Català tingui accés com a conseqüència de la navegació o dels que es poguessin derivar de la relació establerta amb l’usuari, fins i tot després de la seva finalització, seran tractades en el corresponent fitxer del PEN Català.

L’usuari declara que tota la informació que subministra és veraç, exacta, i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada i comunicar tots els canvis de forma immediata. En aquells supòsits en què l’usuari facilités dades personals d’altres persones físiques, aquest assumeix l’obligació d’observar, respecte a les citades dades, les exigències derivades de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), específicament, de els deures d’informació i de sol·licitud del consentiment a les persones titulars de les dades personals que el concerneixen per al seu tractament.

Mitjançant l’emplenament del formulari de registre i la seva acceptació mitjançant el clic del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formularis electrònics o per correu electrònic, fax, sms, etc. l’usuari manifesta expressa i inequívocament el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades, siguin incorporades al fitxer corresponent i tractades amb les seves finalitats.

L’ús d’aquest web està limitat a majors d’edat, de manera que perquè puguin ser objecte de tractament les dades personals de menors d’edat, serà requisit imprescindible que obtinguin prèviament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

Per saber més sobre quines dades personals recapta el PEN Català i com ho fa llegeixi la Política de privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb el PEN Català. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització del titular legítim;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del PEN Català com a legítim titular;
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització d’aquest web, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets del PEN Català o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar aquest portal o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari al PEN Català poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva al PEN Català, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant el PEN Català no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que el PEN Català posa tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Llei de serveis de la societat de la informació

El PEN Català posa a disposició dels usuaris “links” a efectes purament informatius, però sense que conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als que s’estableixen enllaços.

Per això el PEN Català no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web en la qual s’estableix un enllaç des d’aquest lloc web.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina web un enllaç o link cap al lloc web del PEN Català ha de complir les condicions següents:

 • No es realitzaran amb l’enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre el PEN Català, Els seus directius, els seus empleats, els seus productes, serveis, etc.
 • No s’autoritzen enllaços des de pàgines amb continguts il·lícits o il·legals, manifestacions racistes, degradants, etc.
 • L’establiment del link no suposa que entre el PEN Català i el titular de la pàgina web en la qual s’estableixi, hi hagi algun tipus de vincle o de relació jurídica.

El PEN Català no serà responsable dels continguts o serveis oferts a la web des del qual es realitza el link.

Responsabilitat

L’usuari accepta que l’ús del portal, dels continguts i/o dels serveis es du a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat i que el PEN Català no garanteix que la informació sigui exacta, completa i actualitzada, ni tampoc sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament del mateix, ni dels continguts i / o serveis que s’incorporen ni controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

El PEN Català exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la informació del portal i a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels continguts i / o serveis que s’incorporen.

Interrupció, suspensió i cancel·lació

El PEN Català realitzarà tots els esforços raonables per garantir l’accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l’any. No obstant això, es reserva el dret a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i / o cancel·lar l’accés, els serveis i / o continguts del portal sense necessitat de preavís i en qualsevol moment.

Llei aplicable i jurisdicció

El present avís legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola, en què les dues parts es sotmeten de forma expressa. Si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre a un altre, el PEN Català i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona capital.

Plataforma de resolució de conflictes

El PEN Català posa també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre aquest portal, si us plau dirigiu-vos a pen@pencatala.cat

Aquest avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 2018.05.18.