Organization
Featured

Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT)

El Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT) es una federación de organismos, sin ánimo de lucro ni especulativo, constituida el 5 de mayo de 1982, para promover y difundir el libro infantil y juvenil y la lectura.

Location
Barcelona, Spain
Contact info
Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT)
c/ Mallorca, 272 1ª planta 
08037 Barcelona 
Tel. (+34) 93 487 45 25 
clijcat@clijcat.cat
https://www.clijcat.cat/en/Que-es-el-Clijcat
Cultural Sectors
Literature